Læse- og skrivevanskeligheder

I Danmark er 5-7 % af befolkningen ordblinde, det svarer til mindst 150.000 mennesker. Samarbejdsnævnet har besøgt nogle virksomheder, som har fundet løsningen på, hvordan personer med læse- og skrivevanskeligheder kan trives på arbejdspladsen.
Samarbejdsnævnet har udarbejdet materiale, som via interview med videnspersoner, kan være til inspiration for drøftelser i jeres SU. Der er gode ideer, som kan komme alle til gavn.