Nævnets medlemmer

Samarbejdsnævnet er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Nævnet består p.t. af fem repræsentanter fra hver side. Ledernes Hovedorganisation udpeger et tilforordnet medlem af Nævnet.

Samarbejdsnævnets opgaver er at udføre oplysnings-, vejlednings- og udviklingsarbejde til fremme af samarbejdet i virksomhederne. Nævnet skal desuden bistå virksomhederne ved oprettelse af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres virksomhed, men denne konkrete kontakt med virksomheder og medarbejdere administreres af organisationerne og deres konsulenter på de respektive overenskomstområder. Læs mere under konsulenttjenesten. Endelig er nævnet organ for behandling af uoverensstemmelser efter samarbejdsaftalens afsnit 6.

Samarbejdsnævnets sammensætning

Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
Formand for Samarbejdsnævnet
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1552 København V
Tlf.: 33 38 90 00
www.da.dk

Næstformand
Flemming Grønsund
Næstformand for Samarbejdsnævnet
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
2300 København S.
Tlf.: 35 24 60 00
www.fho.dk

Udpeget af DA i øvrigt

Underdirektør
Linda Nordstrøm Nissen
Tekniq Arbejdsgiverne
Poul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Tlf.: 77 42 42 03
www.tekniq.di

Underdirektør
Thomas Rønnow
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf.: 33 74 60 00
www.danskerhverv.dk

Viceadm. direktør
Kim Graugaard
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk

Arbejdsmiljøchef
Anders Just Pedersen
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk

Udpeget af FH i øvrigt:

Gruppeformand
Mads Andersen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Næstformand
Flemming Overgaard
3F Transportgruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Forbundsformand
Benny Yssing
Dansk EL-Forbund
E-mail: bys@def.dk
Nyropsgade 14
1602 København V
Tlf.: 33 29 70 00
www.def.dk

Næstformand
Gitte Geertsen
HK/Privat
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf.: 70 11 45 45
www.hk.dk

Tilforordnet medlem af Nævnet udpeget af Ledernes Hovedorganisation:

Administrerende direktør
Bodil Ismiris
Lederne
Vermlandsgade 67
2300 København S
www.lederne.dk