Hvad laver samarbejdskonsulenterne?

Samarbejdskonsulenterne yder bistand til både ledelse og tillidsrepræsentanter i virksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål - herunder om fornyelse af samarbejdet. Konsulenttjenesten står til disposition med råd og vejledning ved såvel etableringen af samarbejdsudvalg som ved spørgsmål vedrørende det daglige samarbejde. Konsulenttjenesten fungerer tillige som ”lynafleder” i samarbejdesmæssigt belastende situationer med henblik på en hurtig og samarbejdsorienteret løsning af problemerne.

Seminaret afholdes på virksomheden for alle samarbejdsudvalgets medlemmer og øvrige nøglepersoner. Samarbejdsnævnet kan tilbyde seminarer for nye samarbejdsudvalg og om:

  • SU’s rolle, opgaver og ansvar
  • hvilke opgaver er vigtige at varetage, hvilke holdninger bør præge arbejdet i SU
  • fastlæggelse af visioner og strategiudvikling
  • SU’s rolle som forandringsformidler når virksomheden står over for forandringer.

Tilbuddet om konsulentbistand kan også vederlagsfrit tilbydes virksomheder, der ikke har nedsat et formelt samarbejdsudvalg. Konsulenterne bestilles gennem din organisation. Find en konsulent hér.

Læs mere på Mød samarbejdskonsulenterne hér.

Læs mere om Opret et samarbejdsudvalg hér.