Opret et samarbejdsudvalg

Hvem skal have et samarbejdsudvalg?
Der er i princippet ingen nedre grænse for, hvilke virksomheder, der kan oprette et samarbejdsudvalg (SU). I Samarbejdsaftalen fastsættes en grænse med 35 ansatte og derover:

"I virksomheder med 35 ansatte og derover udvikles og følges det daglige samarbejde gennem et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for arbejdstagerne. Det er samarbejdsudvalgets opgave at drøfte og vurdere, hvorledes udvalget kan medvirke til at fremme og koordinere samarbejdsbestræbelserne i virksomheden i overensstemmelse med nærværende aftale."

Hent samarbejdskonsulenterne
En populær måde at komme i gang på er at rekvirere organisationernes samarbejdskonsulenter. Det er en gratis tjeneste for alle virksomheder, som er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Samarbejdskonsulenterne kommer altid ud parvis, så både arbejdsgiver og -tagerside er repræsenteret. Konsulenterne har en stor mængde erfaring og kan give et kickstart til at få det bedste ud af samarbejdet på virksomheden. 
Se oversigten over samarbejdskonsulenterne hér
Læs mere om samarbejdskonsulenterne hér

Læs publikationer om samarbejdsudvalgsarbejdet
Samarbejdsnævnet har gennem årene udgivet en lang række hæfter og idéblade, som kan give inspitation til arbejdet i de lokale SU'er. 

Se idéblade til oprettelse af samarbejdsudvalg til højre.
Se den samlede oversigt over publikationer hér