Gå til hoved-indhold

Inspirationsartikler

På denne side har vi samlet en række cases, som er indhentet og beskrevet gennem de senere år. De er alle ført up-to-date med en indledning, men ellers er det de oprindelige artikler De er tænkt til at kunne bruges som inspiration til udvikling af arbejdet i det lokale samarbejdsudvalg.

Enemærke og Petersen bruger samarbejde som krumtap

Samarbejdsnævnet besøgte entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen i 2014. Her havde de fået deres første erfaringer med at styrke samarbejdet med underleverandører. Formålet med samarbejdstiltagene var at styrke konkurrenceevnen og give et bedre arbejdsmiljø. Det lykkedes virksomheden at forbedre konkurrenceevnen med ca. 10%, og medarbejderrepræsentanterne giver udtryk for, at de har en rigtig god arbejdsplads. Gode forhold og rare kolleger er alle glade for.

Læs hele den oprindelige artikel hér.

 

Samarbejdet er drivkraften på Esbjerg Mejeri

Samarbejdsnævnet besøgte Esbjerg Mejeri tilbage i 2013. Her var man netop kommet igennem en længerevarende omstilling, som betød, at virksomheden kunne omstille sig hurtigere og i takt med at nye produkter blev udviklet. For at kunne nå produktionsmålene var det helt nødvendigt, at medarbejderne blev uddannet til faglært niveau. Desuden skulle alle de daglige beslutninger tages i medstyrende produktionsteams. Samarbejdsnævnet har i februar 2016 fulgt op på den gode historie, og nu er konkurrenceevnen blevet endnu bedre. Samtidig kan medarbejderne melde om et godt arbejdsmiljø.

Læs hele artiklen hér

Nomeco: Kompetencefond giver dynamik i virksomheden

Hos Nomeco ser de også medarbejdernes trivsel som en helt central faktor for at alt kører glat. Derfor begyndte virksomheden i 2009 at tilbyde medarbejderne forskellige former for efteruddannelse. Initiativet til efteruddannelsen startede i samarbejdsudvalget, og det er midlerne fra kompetencefondene, som dækker omkostningerne til uddannelserne og medarbejdernes løn. Fra medarbejdernes side er der stigende interesse i at tage på kursus. Læs hele historien hér.

Rynkeby - fra fravær til nærvær

Rynkeby A/S er et selvstændigt datterselskab under Arla Foods. Virksomheden sidder på 1/3 af markedet i Danmark og Sverige med deres varemærker. Virksomheden har siden år 2001 gennemgået en stor udvikling, og der er i de forløbne år investeret omkring 400 millioner kr. i fabrikken. Virksomheden producerer ikke blot sunde produkter - de arbejder selv aktivt på at forbedre medarbejdernes sundhed. Lars Petersen fortæller, at sundhed og nærvær har gennem de senere år har betydet uhyre meget, for virksomheden vil gerne fremstå som en virksomhed med sunde produkter, og at de derfor også gerne vil have sunde medarbejdere.
Læs hele historien hér