Integration på arbejdspladsen

Samarbejdsnævnets Årsrapport 1998

Etnisk ligestilling
Integration af nydanskere er ikke en ny, men en tilbagevendende udfordring til arbejdsmarkedet. I 1998 var "Aftale om ligebehandling - tillægsaftale til Samarbejdsaftalen" netop blevet ændret til også at omfatte arbejdstagere med anden etnisk oprindelse end dansk. I årsrapporten er der interviews med fem danske virksomheder, som har taget aktiv stilling til etnisk ligestilling. Resultatet for disse virksomheder er, at de har fået overraskende nye ressourcer, medarbejder har fået nye kolleger med andre kulturer og traditioner. Samlet set kan den etniske ligestilling give helt nye indfaldsvinkler til både det daglige arbejde og den enkelte medarbejders verdensbillede i øvrigt.