Information og kommunikation

Information - den gensidige forpligtelse i samarbejdet

Samarbejdsnævnets årsrapport 1999

Information og kommunikation er det middel, der binder mennesker sammen. Forudsætningen for en ordentlig kontakt mellem mennersker er, at informationen og kommunikationen er konkret, ærlig og forståelig. Det er på arbejdspladsen fundamentet for at træffe hensigtsmæssige beslutninger, forebygge fejl og undgå ressourcekrævende rygtedannelser. Derved skabes bedre trivsel samtidig med at konkurrenceevnen øges.